Vyhodnocení Mapa školy 2018

publikováno: 24 / 6 / 2018

Milí rodiče, děti a průvodci,
máme výsledky dotazníkového šetření Mapa školy. Vyvěšujeme tři dokumenty, které bychom vám rádi nasdíleli. Jedná se o pohledy dětí prvního stupně, druhého stupně a rodičů. Až budete listovat výsledky, berte prosím v potaz dva faktory.

  • Počet respondentů, který najdete vždy v tabulce pod grafem. V některých věkových skupinách využila možnost vyplnit dotazník jen velmi malá skupina rodičů. V takovém případě nedovedeme vyhodnotit, jaké mínění mezi rodiči převládá většinově a výsledek bereme jako názor malé skupiny jedinců. Přesto důležitý!
  • Porovnání s jinými školami. Dotazník bere v potaz odpovědi z jiných škol a nabízí možnost vidět porovnání s tou naší (černý obrys v grafech). Toto je také specifické. Chtěli jsme výsledky zveřejnit před koncem školního roku, ale zatím kromě nás dotazník vyhodnotila jen jedna jiná škola. Jaká to je, nevíme. Srovnání proto nenabízí tak dobrý přehled, jaký by byl možný.

Ivan a Štěpánka

Mapa školy – rodiče

Mapa školy – žák 1. stupeň

Mapa školy – žák 2. stupeň

Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáky

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech  24. 1., 12. 2., 5.3., 12. 3. a 26.3 se budou konat  DOD pro zájemce žáků budoucího 1. ročníku. Vzhledem k počtu předběžně..

Kontakt