První školní den

publikováno: 30 / 8 / 2018

pondělí 3. 9. v 8:30 se všichni – průvodci, děti, rodiče – sejdeme venku před vchodem do školy. Průběh dne bude následující: Uvítání a představení průvodců dětem, zejména prvňáčkům. Slavnostní vstup dětí a opět hlavně prvňáčků do budovy školy. Nové děti proběhnou pod lanem a tam se jich ujmou průvodci, prvňáčků pak Lucka Košátková. Toto proběhne cca v 9:00. Dovnitř do budovy jdou jen děti, s rodiči se rozloučí před školou. Následuje společný program v prostorách klubu, který bude trvat do 10:00. Poté mohou jít děti do klubu, který bude fungovat do 15:00 (bližší informace ke klubu níže) nebo si je mohou převzít rodiče, příp. ty děti, které mají na zápisovém lístku svolení rodičů odcházet domů samy, mohou odejít.

 

Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří 20. 11. 2018

Zveme vás od 9:00 na náslech v hodinách a následnou diskusi.
Na DOD se prosím registrujte zde: https://goo.gl/forms/ 7RXTiRSwa1t4dm5q2

Kontakt