První školní den

publikováno: 30 / 8 / 2018

pondělí 3. 9. v 8:30 se všichni – průvodci, děti, rodiče – sejdeme venku před vchodem do školy. Průběh dne bude následující: Uvítání a představení průvodců dětem, zejména prvňáčkům. Slavnostní vstup dětí a opět hlavně prvňáčků do budovy školy. Nové děti proběhnou pod lanem a tam se jich ujmou průvodci, prvňáčků pak Lucka Košátková. Toto proběhne cca v 9:00. Dovnitř do budovy jdou jen děti, s rodiči se rozloučí před školou. Následuje společný program v prostorách klubu, který bude trvat do 10:00. Poté mohou jít děti do klubu, který bude fungovat do 15:00 (bližší informace ke klubu níže) nebo si je mohou převzít rodiče, příp. ty děti, které mají na zápisovém lístku svolení rodičů odcházet domů samy, mohou odejít.

 

Těšíme se na vás!

Informace k lyžáku

Dokument s bližšími informacemi ke stažení: zde

Dokument pro vyplnění “Bezinfekčnost”

Dokument pro vyplnění  “Posudek ke zdravotní způsobilosti dítěte”

 

Kontakt