První školní den

publikováno: 30 / 8 / 2018

pondělí 3. 9. v 8:30 se všichni – průvodci, děti, rodiče – sejdeme venku před vchodem do školy. Průběh dne bude následující: Uvítání a představení průvodců dětem, zejména prvňáčkům. Slavnostní vstup dětí a opět hlavně prvňáčků do budovy školy. Nové děti proběhnou pod lanem a tam se jich ujmou průvodci, prvňáčků pak Lucka Košátková. Toto proběhne cca v 9:00. Dovnitř do budovy jdou jen děti, s rodiči se rozloučí před školou. Následuje společný program v prostorách klubu, který bude trvat do 10:00. Poté mohou jít děti do klubu, který bude fungovat do 15:00 (bližší informace ke klubu níže) nebo si je mohou převzít rodiče, příp. ty děti, které mají na zápisovém lístku svolení rodičů odcházet domů samy, mohou odejít.

 

Těšíme se na vás!

Zahájení školního roku 2019/2020

V týdnu od 16.9 – 20.9. jsme na adaptačním pobytu.

Informace k 1. týdnu školního roku

Pondělí 2.9. sraz před školou – společný začátek od 08.30 hod. – ukončení pro všechny věk..

Kontakt