Informace ohledně prostor

publikováno: 3 / 5 / 2016

Na tomto místě budeme pravidelně zveřejňovat informace týkající se řešení prostor pro ScioŠkolu. V současné době jsou v jednání dvě lokality, více se dočtete v dopise rodičům zde:

 

 

Vážení rodiče,

jsme si vědomi toho, že nejistota ohledně prostor je velmi nepříjemná a nutně ovlivňuje vaše úvahy o volbě školy pro vaše děti, rádi bychom vás tedy informovali o aktuálním stavu.

Pro uvedení do kontextu nabízíme stručný popis vývoje situace na Praze 6. Zde jsme od prázdnin minulého roku viděli a zkoumali desítky různých prostor. První reálnou variantou byla vila v ulici Na Zátorce, kde se majitelé poměrně rychle vyjádřili, že raději využijí vilu pro jiné účely. Následně jsme intenzivně jednali o prostorách na Petřinách, kde majitelé přistupovali k našemu záměru  vstřícně. Řešili jsme hygienu, nájemné, potřebu dalších stavebních úprav a rekolaudace prostor atd. Po nějaké době jednání se však majitelé překvapivě rozhodli, že školu v prostorách nechtějí. Prakticky ihned po tom jsme zahájili jednání v prostorách Na Dědině – kde jsme se setkali opět se vstřícným přístupem ze strany majitelů. Jednání probíhala poměrně dlouho ve vzájemné shodě, byli jsem ve fázi, kdy byl zpracovaný konkrétní projekt na přestavbu, byli jsme domluveni na nájemném a dalších náležitostech pronájmu, majitelé projevovali o školu velký zájem – součástí nabídky z jejich strany byla i úhrada zpracování stavebního projektu a podílení se na nákladech rekonstrukce. V polovině dubna jsme se ale z ničeho nic dozvěděli, že majitel prostory hodlá pronajmout někomu jinému. Znovu jsme tedy začali s dalším intenzivním hledáním prostor. Vzhledem k omezenému času jsme rozšířili hledání i na další městské části – mimo Prahu 6 – a zaměřili jsme se na prostory, které jsou již v současnosti využívány jako škola, abychom se vyhnuli rizikům a časové náročnosti, které jsou spojené s případnou rekolaudací mimoškolních prostor.

Reálné varianty, které v současnosti máme, jsou dvě:

  1. Praha 10 – ulice V Úžlabině (celé patro objektu střední školy elektrotechnické)
  2. Praha 3 – oblast Žižkova (rovněž školní prostory, zatím není možné adresu objektu zveřejnit)

 

Na Praze 6 jsme našli objekt bývalé školy v ulici Šmolíkova, který vlastní městská část Praha 6. Měli jsme domluvenu prohlídku objektu, ale ta byla na poslední chvíli zrušena. Zatím se nám bohužel nepodařilo zjistit, jaké má městská část s objektem záměry. Další objekt využitelný jako škola (a to ani výhledově) jsme zatím nenašli. V hledání pokračujeme i nadále a budeme vás informovat, ovšem pravděpodobnost, že nějaký objekt na Praze 6 nalezneme, se nám v tuto chvíli zdá spíše malá.

V tuto chvíli bychom rádi znali váš postoj k výše uvedeným variantám (Praha 10, Praha 3) – i vzhledem k tomu, že se jedná o lokality, které jsou od původní lokality Prahy 6 poměrně vzdáleny. Chcete-li se k lokalitám vyjádřit, použijte prosím následující odkaz https://docs.google.com/forms/d/1ZAjmKu6_fgWXSk_QNfKANjVuBECah1doBnOc8eme4-A/viewform.

Konečné rozhodnutí o prostorách bychom chtěli udělat nejpozději na konci května.

 

Na závěr pro vás máme dobré zprávy týkající se výběru průvodcovského týmu. Přihlásilo se celkem 120 uchazečů, zhruba se 40 jsme se viděli při osobním pohovoru. Jedná se o velmi kvalitní uchazeče a máme z nich velkou radost. Další kolo výběrového řízení se uskuteční přímo na ScioŠkole Pošepného na přelomu května a června.

Děkujeme Vám za důvěru a trpělivost.

 

Informace

Vážení rodiče, jak asi víte ze sdělovacích prostředků, vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zárove..

Kontakt