Jan Chudík

ředitel

Kdo jsem? Pedagog i rodič, nejstarší dcera Blanka v současné době zahájila doktorandské studium Stavební inženýrství – Teorie konstrukcí a Eliška se připravuje na vstup do školského systému v mateřské škole. Především s Eliškou se učíme objevovat svět kolem nás. Jaké mám zkušenosti? Pracuji 17 let jako učitel a 4 roky jsem působil mimo oblast školství jako ředitel společnosti zabývající se zprostředkováním obchodu a služeb.

e-mail: jan.chudik@scioskola.cz

tel: +420 739 588 978


Proč ScioŠkola? V posledních šesti letech jsem přicházel na to, že tradiční školství nejen nenaplňuje z mého hlediska potřeby všech dětí, ale také se postupně dostává do rozporu s mým pedagogickým přesvědčením. Podrobně jsem se věnoval studiu Hejného metody, jejíž principy jsou velmi blízké přístupu ScioŠkol. Dalším styčným bodem je forma hodnocení, kterou považuji za klíčovou pro oblast vzdělávání a dalšího pokroku jednotlivce. Principy a hodnoty ScioŠkol jsou v souladu s mým přesvědčením. Umožňují mi naplňovat konstruktivistický způsob práce orientovaný na žáka, který vede k rozvoji metakognitivních schopností. Tento způsob učení pomáhá žákovi zvyšovat intelektuální sebedůvěru. Očekávám, že budeme společně tyto hodnoty naplňovat.
Můj cíl? Zažívat spolu s dětmi i kolegy uspokojení z vlastní práce, neustrnout a nezakonzervovat se, dále se učit, stále hledat nové cesty a výzvy. Škola má být místem, kam se každý den můžeme těšit.

 

Informace k lyžáku

Dokument s bližšími informacemi ke stažení: zde

Dokument pro vyplnění “Bezinfekčnost”

Dokument pro vyplnění  “Posudek ke zdravotní způsobilosti dítěte”

 

Kontakt