Jan Chudík

ředitel

Kdo jsem? Pedagog i rodič, nejstarší dcera Blanka v současné době zahájila doktorandské studium Stavební inženýrství – Teorie konstrukcí a Eliška se připravuje na vstup do školského systému v mateřské škole. Především s Eliškou se učíme objevovat svět kolem nás. Jaké mám zkušenosti? Pracuji 17 let jako učitel a 4 roky jsem působil mimo oblast školství jako ředitel společnosti zabývající se zprostředkováním obchodu a služeb.

e-mail: jan.chudik@scioskola.cz

tel: +420 739 588 978


Proč ScioŠkola? V posledních šesti letech jsem přicházel na to, že tradiční školství nejen nenaplňuje z mého hlediska potřeby všech dětí, ale také se postupně dostává do rozporu s mým pedagogickým přesvědčením. Podrobně jsem se věnoval studiu Hejného metody, jejíž principy jsou velmi blízké přístupu ScioŠkol. Dalším styčným bodem je forma hodnocení, kterou považuji za klíčovou pro oblast vzdělávání a dalšího pokroku jednotlivce. Principy a hodnoty ScioŠkol jsou v souladu s mým přesvědčením. Umožňují mi naplňovat konstruktivistický způsob práce orientovaný na žáka, který vede k rozvoji metakognitivních schopností. Tento způsob učení pomáhá žákovi zvyšovat intelektuální sebedůvěru. Očekávám, že budeme společně tyto hodnoty naplňovat.
Můj cíl? Zažívat spolu s dětmi i kolegy uspokojení z vlastní práce, neustrnout a nezakonzervovat se, dále se učit, stále hledat nové cesty a výzvy. Škola má být místem, kam se každý den můžeme těšit.

 

Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáky

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech  24. 1., 12. 2., 5.3., 12. 3. a 26.3 se budou konat  DOD pro zájemce žáků budoucího 1. ročníku. Vzhledem k počtu předběžně..

Kontakt