Marek Vimr

průvodce 6. – 9. ročník

Na práci průvodce ve ScioŠkole mě přitahuje především její svoboda, otevřenost a opravdovost – svoboda realizovat své nápady, otevřenost naslouchat myšlenkám a názorům druhých (včetně těch kritických) a opravdovost emocí a vztahů. Vím a uvědomuji si, jak je tohle všechno důležité pro to, aby vzniklo prostředí, ve kterém se všichni od sebe navzájem mohou učit, navzájem se respektovat, prostředí, které je pro všechny nesmírně podnětné a obohacující, místo, kde má každý dost prostoru na to rozvíjet svůj talent či nadání a kde získá pozitivní zpětnou vazbu.

e-mail: marek.vimr@scioskola.cz


To, co mě baví a zajímá, jsou rozhodně čísla a matematika, příroda a přírodní vědy. Rád také něco vyrábím a tvořím. Baví mě objevovat svět kolem a dělat nejrůznější experimenty, zjišťovat, co s čím souvisí a co je čím ovlivněno. Neméně rád také píšu a snad ještě raději čtu. Ze všeho nejraději si ale hraji.

Informace k lyžáku

Dokument s bližšími informacemi ke stažení: zde

Dokument pro vyplnění “Bezinfekčnost”

Dokument pro vyplnění  “Posudek ke zdravotní způsobilosti dítěte”

 

Kontakt