Markéta Hlaváčová

zástupkyně ředitele

Když si moje kamarádky v dětství hrály na školu, nikdy jsem se nepřidala. Nebavilo mě zvát plyšáky k tabuli a psát jim známky. Když jsem začala učit, mnohokrát jsem si na to vzpomněla a uvažovala: “Nedělám vlastně něco, co jsem nechtěla?“ Teď už vím, že jsem volila správně. Nechtěla jsem být„takovou učitelkou“. Baví mě být s dětmi, ukazovat jim to, co jsem poznala jako krásné a dobré,varovat je před tím, kde jsem se spálila, a podporovat je na cestě, kterou si samy vědomě vyberou.

e-mail: marketa.hlavacova@scioskola.cz


A průvodcům? Těm bych ráda nabídla to samé. Ve škole jsem vlastně strávila celý svůj profesní život, téměř výhradně v alternativním školství, a to na pozici zástupkyně ředitelky. Celkem přes 20 let. Můj krátký exkurz, kdy jsem pracovala pro Ministerstvo školství a následně pro hiporehabilitační centrum,mě obohatil a jsem za něj vděčná. Ale škola je to místo, kde mám být. Tedy konkrétně ScioŠkola.

Zahájení školního roku 2019/2020

V týdnu od 16.9 – 20.9. jsme na adaptačním pobytu.

Informace k 1. týdnu školního roku

Pondělí 2.9. sraz před školou – společný začátek od 08.30 hod. – ukončení pro všechny věk..

Kontakt