Markéta Hlaváčová

zástupkyně ředitele

Když si moje kamarádky v dětství hrály na školu, nikdy jsem se nepřidala. Nebavilo mě zvát plyšáky ktabuli a psát jim známky. Když jsem začala učit, mnohokrát jsem si na to vzpomněla a uvažovala:“Nedělám vlastně něco, co jsem nechtěla?“ Teď už vím, že jsem volila správně. Nechtěla jsem být„takovou učitelkou“. Baví mě být s dětmi, ukazovat jim to, co jsem poznala jako krásné a dobré,varovat je před tím, kde jsem se spálila, a podporovat je na cestě, kterou si samy vědomě vyberou.

A průvodcům? Těm bych ráda nabídla to samé. Ve škole jsem vlastně strávila celý svůj profesní život, téměř výhradně v alternativním školství, a to na pozici zástupkyně ředitelky. Celkem přes 20 let. Můjkrátký exkurz, kdy jsem pracovala pro Ministerstvo školství a následně pro hiporehabilitační centrum,mě obohatil a jsem za něj vděčná. Ale škola je to místo, kde mám být. Tedy konkrétně ScioŠkola.

e-mail: marketa.hlavacova@scioskola.cz


Ředitelské volno

Vážení rodiče, připomínáme, že 3.1. a 4.1. 2019 je vyhlášeno ředitelské volno. Začínáme tedy 7.1.2019. Děkujeme a přejeme příjemné prožití období vánočního volna.

Kontakt