Petra Hegedüšová

průvodkyně pro 2. a 3. ročník

Vždy mi dělalo radost lidem pomáhat, povídat si s nimi, předávat i přijímat nové informace a zkušenosti skrze dialog. A tak jsem se rozhodla pro studium žurnalistiky, kde jsem tyto věci chtěla kreativně spojit. Realita však byla jiná a já mohla být všechno, jen ne kreativní. Papouškování pouček ze skript a dopisování šablon mě ubíjelo. Já jsem se ale nevzdala a svou kreativitu i energii lidem pomáhat jsem zkusila uplatnit při práci s dětmi.

e-mail: petra.hegedusova@scioskola.cz


Au pair pobyty, lektorka adaptačních kurzů pro teenagery, trenérka gymnastické přípravky, Zumba lektorka nebo dětská animátorka v Chorvatsku, všechny tyto práce mi ukázaly, že jdu správným směrem a navedly mě k práci v bilingvní školce a dětském klubu. Obě práce jsem milovala! Mrzelo mě ale, že děti chodí ze školy smutné a frustrované. Zejména kvůli známkám, úkolům, soutěživosti a tlaku, který cítily. Ptaly se mě, proč se jich nikdy nikdo nezeptá na to co chtějí dělat, co je zajímá a jak se cítí. To byl impuls, kvůli kterému jsem se rozhodla vyjet studovat do Anglie Educational Management and Leadership.Chtěla jsem pro všechny děti změnu, trvalou. Pozitivních a udržitelných změň, lze podle mého názoru i osobních zkušeností, dosáhnout právě skrze efektivní komunikaci, dialog a umění naslouchat. Je potřeba o věcech přemýšlet z různých perspektiv, dát dětem i dospělým pocit sebevědomí, a svobody v jejich názorech, kreativitě a diskuzi. A o tom Scioškola je. Jeden moudrý pan profesor nám v Anglii řekl větu, která by měla být běžnou praxí a přirozeností, a které se dlemého ve Scioškolách držíme: „Every teacher is a student and every student is a teacher.“

Zahájení školního roku 2019/2020

V týdnu od 16.9 – 20.9. jsme na adaptačním pobytu.

Informace k 1. týdnu školního roku

Pondělí 2.9. sraz před školou – společný začátek od 08.30 hod. – ukončení pro všechny věk..

Kontakt