Tomáš Mařík

průvodce pro 6. – 9. ročník

Jmenuji se Tom. Když jsem byl malý drak, tak jsem chtěl být paleontologem a kartáčkem na zuby očisťovat zkamenělé dinosaury. Když jsem trochu vyrostl a stal se ze mě větší drak, tak jsem od fosilií upustil a po osmiletém gymnáziu jsem šel studovat mezinárodní vztahy a mezinárodní rozvojová studia, protože mě bavila a baví angličtina a také mě zajímala a zajímá jak historie, tak dění v dnešním složitém a divokém světě.

e-mail: tomas.marik@scioskola.cz


Během let jsem zjistil, že mě velmi naplňuje práce s dětmi a mladými lidmi. S dětmi jsem pracoval v rámci vzdělávacího programu Člověka v tísni, působil jsem na dvou ročnících festivalu Jeden svět na školách v Plzni a mnoho let individuálně doučuji děti i dospělé anglický jazyk. Rovněž jsem absolvoval půlroční stáž v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci, která se mimo jiné zaměřovala na oblast globálního rozvojového vzdělávání. Vždycky se snažím být s dětmi kamarád, zaujmout je, moc je nezlobit a snad jim i něco předat. ☺

Informace

Vážení rodiče, jak asi víte ze sdělovacích prostředků, vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zárove..

Kontakt