Zuzana Plecitá

průvodkyně pro 6. – 9. ročník

Dlouhé roky jsem byla učitelkou, která neučí. Školství jsem si ohmátala z bezpečí kanceláře při práci na MŠMT a neměla jsem v úmyslu to kdykoli přehodnotit. Život mi radikálně změnily moje dvě dcerky, které mě denně učí partnerskému přístupu k druhé lidské bytosti, dokazují mi neuvěřitelný dětský potenciál a pomohly mi rozvinout mou vlastní kreativitu. Začala s nimi i moje cesta k alternativním, hřejivějším způsobům vzdělávání, ruku v ruce s přesvědčením, že primárním úkolem nás dospělých je nechat děti rozvíjet dle jejich potřeb a příliš je nepoškodit svými „dobrými“ úmysly a představou o tom, jak mají věci být a jak je mají druzí vnímat a cítit. Věřím v nevyhnutelný proces velké změny českého vzdělávacího systému, kterého jsou ScioŠkoly součástí a vnímám naší průvodcovskou aktivitu jako nelehkou průkopnickou práci za lepší život dětí, kterým se společně učíme naslouchat a důvěřovat.

e-mail: zuzana.plecita@scioskola.cz


Informace

Vážení rodiče, jak asi víte ze sdělovacích prostředků, vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zárove..

Kontakt