Jídelna

Jídelníček je uveřejněn na webových stránkách SPŠZ. Úhrada stravného se zasílá na účet 403390031/2010 (jako variabilní symbol uveďte číslo vaší smlouvy). Obědy jsou vydávány 12:15 – 13:15.

Zálohy pro žáky jsou následující:
6-10 let     567,- Kč/měsíčně
11-14 let   609,- Kč/měsíčně

Platbu zadávejte k 20. dni v měsíci počínaje 20.8. a konče 20.5. Přihlašování nebo odhlašování obědů je možno e-mailem: jidlena@spszem.cz

Kontakt: Boháčová, vedoucí stravování, telefon: 284 823 470, linka 36, e-mail: bohacova@spszem.cz.

– žáci, kteří se již v minulém školním roce ve školní jídelně stravovali, nemusejí odevzdávat přihlášku znovu
– jsou povinni nahlásit změny, pokud nějaké vznikly (např. číslo účtu)
– pokud je tedy žák přihlášen z loňska a nemá v úmyslu v pondělí 4.9. ve škole obědvat, měl by si oběd odhlásit do 31.8.

Provozní řád ŠJ

Přihláška ke stravování

Zahájení školního roku 2019/2020

V týdnu od 16.9 – 20.9. jsme na adaptačním pobytu.

Informace k 1. týdnu školního roku

Pondělí 2.9. sraz před školou – společný začátek od 08.30 hod. – ukončení pro všechny věk..

Kontakt