Jídelna

Jídelníček je uveřejněn na webových stránkách SPŠZ. Úhrada stravného se zasílá na účet 403390031/2010 (jako variabilní symbol uveďte číslo vaší smlouvy). Obědy jsou vydávány 12:15 – 13:15.

Zálohy pro žáky jsou následující:
6-10 let     567,- Kč/měsíčně
11-14 let   609,- Kč/měsíčně

Platbu zadávejte k 20. dni v měsíci počínaje 20.8. a konče 20.5. Přihlašování nebo odhlašování obědů je možno e-mailem: jidlena@spszem.cz

Kontakt: Boháčová, vedoucí stravování, telefon: 284 823 470, linka 36, e-mail: bohacova@spszem.cz.

– žáci, kteří se již v minulém školním roce ve školní jídelně stravovali, nemusejí odevzdávat přihlášku znovu
– jsou povinni nahlásit změny, pokud nějaké vznikly (např. číslo účtu)
– pokud je tedy žák přihlášen z loňska a nemá v úmyslu v pondělí 4.9. ve škole obědvat, měl by si oběd odhlásit do 31.8.

Provozní řád ŠJ

Přihláška ke stravování

Informace

Vážení rodiče, jak asi víte ze sdělovacích prostředků, vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zárove..

Kontakt