Ke stažení

O škole

Prvňáčkovský návod

Pokud se nás chystáte navštívit, je nutné si přečíst manuál

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se ScioŠkol naleznete v brožuře


Pro nové žáky

Lékař – Posudek o zdravotní způsobilosti

Stravování – Přihláška ke stravování

Školní klub – Zápisní lístek do školního klubu (družiny)

Ostatní – Souhlasné prohlášení zákonného zástupce

Psycholog – Souhlas s činností školního psychologa/školního speciálního pedagoga na 2. ScioŠkole Praha – základní škola, s.r.o.


Pro přestupující žáky

Žádost o přestup – Žádost o přestup žáka (vyplňují jen ti, kteří absolvovali vstupní pohovor a den na zkoušku)


Pro výjezdy

Prohlášení o bezinfekčnosti

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Zdravotní prohlášení

Podzimní prázdniny.

Vážení rodiče, ve dnech 29.10. a 30.10. jsou podzimní prázdniny. V tyto dny neprobíhá výuka ani ŠD (Klub).

 

Kontakt