Rada rodičů

Rada rodičů

– Rada je neformální skupina aktivních rodičů a funguje jako komunikační platforma s cílem ujednotit a usnadnit komunikaci mezi rodiči a školou

– Rada dává obecné podněty ke kvalitě a zlepšení fungování školy – jejich zpracování, rozhodnutí zda vůbec, použití nástrojů, metodik apod. je plně v gesci školy

– Rada sdílí informace mezi sebou, dalšími ScioŠkolami a jednotně komunikuje s vedením školy

– Rada rodičů se setkává jednou měsíčně s vedením školy, kde řeší témata předem uvedená ve sdíleném dokumentu, kam mohou dávat vstupy všichni rodiče

– Zápis z jednání s vedením školy je pak uveden tamtéž

– Rada nenahrazuje přímou komunikaci mezi rodiči a školou tzn. kdo potřebuje pružně komunikovat s vedením či původci, obrací se přímo na dotyčnou osobu.

– Zapojení do činnosti rady je dobrovolné a zájemci o aktivní zapojení můžou napsat na sciopha9-rada@googlegroups.com

Zahájení školního roku 2019/2020

V týdnu od 16.9 – 20.9. jsme na adaptačním pobytu.

Informace k 1. týdnu školního roku

Pondělí 2.9. sraz před školou – společný začátek od 08.30 hod. – ukončení pro všechny věk..

Kontakt