Přestup do ScioŠkoly Praha 9 a informace k zápisům do 1. ročníku.

Přestup na ScioŠkolu – přijímáme děti do všech ročníků

Aktuálně máme volná místa ve všech ročnících (1. – 9. třída), pokud máte zájem o informace a schůzku k přestupu Vašeho dítěte, stačí vyplnit vyplnit přihlášku. Dále si můžete rezervovat čas schůzky pro osobní pohovor. https://scioskola-praha-9.reservio.com Termíny vyhrazené pro osobní pohovor jsou nazvány jako “Schůzka s rodiči – zájemci o přestup”. Děkujeme za jejich využití.

Vyplnění přihlášky vás k ničemu nezavazuje, pouze jí vyjadřujete předběžný zájem o další informace a vzdělávání ve ScioŠkole.

Pro zájemce o informace k zápis do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020

Informace k zápisům do 1. třídy  pro šk. rok 2019/2020 a termíny DOD budou zveřejněny v průběhu ledna 2019. Máte-li zájem se registrovat k zasílání informací, registrujte se prosím zde: https://goo.gl/forms/wPwft6a50lbZIedh2

Vyplnění přihlášky vás k ničemu nezavazuje.

Co následuje po vyplnění přihlášky:

 

Domluvení termínu osobního pohovoru

Cca do jednoho týdne vás kontaktujeme, abychom se domluvili na společném setkání.

Osobní pohovor

První setkání probíhá mezi rodiči a vedením školy a také dítětem a některým z průvodců. Na setkání s vámi budeme probírat zejména soulad vašich očekávání s možnostmi, hodnotami a principy školy.

Týden na zkoušku

Poté se společně domluvíme na termínu, kdy by vaše dítě přišlo do školy na zkoušku. Tzn. několik dní bude chodit do ScioŠkoly jako každý jiný ScioŠkolák, aby poznalo, zda mu náš systém vyhovuje, zda si rozumí s ostatními dětmi apod. A také abychom se s dítětem trochu seznámili my a případně odhalili možná rizika vzdělávání ve ScioŠkole.

Dítě, které na zkoušku přijde, dostane „patrona“ ze stávajících žáků, který mu pomáhá seznámit se s ostatními, zapojit se do chodu školy, porozumět pravidlům, organizaci výuky apod. Po dnech na zkoušku si znovu popovídáme s vašim dítětem o tom, jak se mu ve škole líbilo, co mu bylo nebo nebylo jasné, co mu vyhovovalo a naopak, atd. Po této zkušenosti se společně s vámi domluvíme na možném nástupu, pokud se vzdělávání ve ScioŠkole ukáže jako správná volba pro obě strany.

Proč je proces přijetí tak dlouhý?

Změna školy je velkým krokem pro rodiče i dítě. A u ScioŠkoly to platí obzvlášť, protože přece jen funguje jinak než běžná škola. Dlouhý proces přijetí dává možnost rodičům i dítěti se se školou blíže seznámit a také nám umožňuje lépe poznat vás. To zvyšuje šanci, aby obě strany včas poznaly případný nesoulad mezi tím, co vy od ScioŠkoly očekáváte a co ScioŠkola nabízí.

Dny na zkoušku také umožňují vašemu dítěti lépe se poznat se skupinou dětí, k níž by následně patřilo. Stávajícím ScioŠkolákům pak usnadňuje přijetí dítěte mezi sebe.

Jak probíhá přestup během školního roku?

Přestup do ScioŠkoly je možný kdykoli během školního roku.

A je překvapivě snadný! Pro vás znamená jediné – napsat do staré školy, že odcházíte (to je ale jen slušnost, nikoli povinnost), a podepsat s námi Smlouvu o vzdělávání. Poté může vaše dítě ihned nastoupit do ScioŠkoly.

Veškerou dokumentaci si následně předají školy mezi sebou a vy se nemusíte již starat o žádnou administrativu.

 

Odklad povinné školní docházky

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného (dětského) lékaře.
Pokud zvažujete odklad školní docházky, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti dobře znají.
Termín podání žádosti o odklad je stanoven ve školském zákoně do 30. dubna. Odklad povinné školní docházky lze vyřídit i v termínu zápisu do 1. třídy.
Vzhledem k termínu zápisu v dubenu, doporučujeme rodičům, kteří mají o odklad zájem, aby si vyřídili potřebná potvrzení ještě před termínem zápisu.

První ročník 2018/2019

Seznam registračních čísel dětí přijatých do 1. třídy ve školním roce 2018/2019:

2018-07-02-00003
2018-07-02-00008
2018-07-02-00011
2018-07-02-00014
2018-07-02-00017
2018-07-02-00024
2018-07-02-00029
2018-07-02-00030
2018-07-02-00032
2018-07-02-00033
2018-07-02-00034
2018-07-02-00043
2018-07-00-00002
2018-07-00-00012
2018-07-01-00035

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato do prvního ročníku 2. ScioŠkoly Praha 15 dětí. Kritéria přijetí naleznete zde.

Ředitelské volno

Vážení rodiče, připomínáme, že 3.1. a 4.1. 2019 je vyhlášeno ředitelské volno. Začínáme tedy 7.1.2019. Děkujeme a přejeme příjemné prožití období vánočního volna.

Kontakt