Průběh zápisů

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato  17 dětí. Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.  

1. Předběžná přihláška

Prosím vyplňte předběžnou přihlášku. Součástí přihlášky je i možnost přihlásit se do programu ScioŠkola nanečisto.

2. ScioŠkola nanečisto

ScioŠkola nanečisto je vzdělávací program organizovaný ScioŠkolou, určený rodičům i dětem. Cílem programu je představit jim hodnoty, principy a fungování ScioŠkol.

V rámci ScioŠkoly nanečisto se:

  • dítě ve skupině dalších uchazečů zúčastní cca 90 minutového vzdělávacího programu vedeného průvodci ScioŠkoly, kdy bude neformálním způsobem (formou hry či rozhovoru s průvodcem) seznámeno s prostředím školy.  
  • oba rodiče zúčastní cca 30 minut dlouhého pohovoru s vedením školy, během kterého se blíže seznámí s pedagogickými postupy uplatňovanými ve ScioŠkole. Na základě pohovoru bude posouzen soulad či nesoulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Po absolvování ScioŠkoly nanečisto bude vyhodnoceno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Budete tedy s předstihem vědět, zda vaše dítě může být do ScioŠkoly přijato.

Absolvování programu ScioŠkola nanečisto je v pořadí prvním zvýhodňujícím kritériem při přijímání na ScioŠkolu. K jeho uznání je nutné uzavřít smlouvu o vzdělávání ve školou  stanoveném termínu, zpravidla týden až dva týdny po absolvování ScioŠkoly nanečisto.

3. Smlouva o vzdělávání

Uzavřením smlouvy o vzdělávání se ScioŠkola zavazuje zajistit vzdělávání dítěte ve ScioŠkole.

4. Zápis do ScioŠkoly – podání závazné přihlášky

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 2. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplnění předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity. 

Uchazeči budou 6. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy.

  1. Uchazeči, kteří absolvovali ScioŠkolu nanečisto, dále
  2. uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole, dále
  3. uchazeči, kteří byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce, a ředitel ScioŠkoly rozhodl o odložení jejich povinné školní docházky, dále
  4. uchazeči se sourozencem, který se vzdělává na jiné ScioŠkole, nebo který je absolventem ScioŠkoly, dále
  5. vylosovaní uchazeči.

Pokud splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol nebylo posouzeno v rámci ScioŠkoly nanečisto, bude posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci a dítětem v termínu stanoveném ředitelem školy. Splnění povinného kritéria nebude ověřováno u uchazečů, kteří po sestavení pořadí nemohou být,  z důvodu překročení kapacity, do školy přijati.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2020 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Informace

Vážení rodiče, jak asi víte ze sdělovacích prostředků, vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zárove..

Kontakt