Kodex

Pravidla zavedená školním shromážděním

Krádeže

půjčujeme si věci jen s dovolením

vracíme půjčené věci

vážíme si věcí

pokémony si mezi sebou měníme

Obtěžování

cítíme se bezpečně

mám kamarády, kteří se chovají ke mně hezky

Prostory

udržujeme čistotu

Nadávání

mluvíme slušně

nepoužíváme sprostá slova

oslovujeme se jménem anebo hezkými přezdívkami (nebo těmi, se kterými daná osoba souhlasí)

Vyrušování

posloucháme, jsme potichu, když někdo mluví

vnímáme ostatní

aktivně zvedáme ruce, když chceme něco říci

rádi dodržujeme pravidla

Násilí

jsme na sebe hodní

když mě někdo naštve, zůstanu klidný a půjdu za průvodcem

Respekt

chováme se k sobě ohleduplně

nasloucháme si

chováme se k sobě férově, upřímně

neobtěžujeme ostatní

respektujeme průvodce

respektujeme pravidla (stop, mobil, mluví jeden atd.)

čím starší dítě, tím větší respekt

Bezpečí

cítím se tady bezpečně

máme bezpečné chodby

Hluk

hudba ve sluchátkách

mluvíme úměrně situaci a místu

Volný čas

nepoužíváme mobily

Zdvižená ruka

Pokud někdo drží ruku nad hlavou, dává najevo, že chce mluvit. Každý, kdo to vidí, zvedne také ruku a čeká na ostatní. Dává tím najevo: ”Vím, že chceš něco říct. Proto už nic nedělám a čekám, až budeš mít klid promluvit.”

Mluví jeden

Když se domlouváme, dostáváme instrukce, řešíme problém apod., mluví vždy jen jeden.

STOP

Pokud se ti nelíbí, co ti právě někdo dělá, řekni stop a pak mu vysvětli, co ti vadilo.

Pokud někdo řekne stop tobě, hned přestaň dělat, co druhému vadí.

Mobily

Výuka

Mobily při výuce a SVS můžeš používat pouze se souhlasem průvodce a to k vyhledávání informací.

Přestávky

zařízení není vidět – podobně jako to dělají průvodci (je v kapse či v batohu)

vyndat ho můžeš na nezbytně dlouhou dobu (komunikace s rodiči či kontrola sms)

paření, musically apod. není v rámci experimentu povolené

výjimka platí pro pouštění hudby do reproduktoru nebo sluchátek – mobil by po spuštění hudby měl zase zmizet (v kapse, batohu apod.)

Důsledky porušení při výuce a přestávkách

při porušení pravidel putuje mobil do kanceláře, kde si ho majitel vyzvedne při odchodu domů

pokud majitel čeká komunikaci s rodiči, domluví se individuálně s průvodcem na vyřešení situace

platí i při hodinách a SVS

Mobilní zóna v klubu

Zóna je otevřená po dobu klubu.

Nachází se ve vyznačeném prostoru.

Do zóny se chodí hrát na mobilu nebo chatovat.

Poslech hudby do sluchátek je povolen i mimo zónu.

Časy v zóně:

1. – 3. ročník 15 minut

4. – 7. ročník 30 minut

Do zóny smí i děti bez mobilu jako diváci. Platí pro ně určené časy.

Klub

neházet věcmi

skákat do vaků z pódia a ze dřezu

nemlátit ostatní

v každé třídě je jeden průvodce

pokud jde jeden z průvodců s částí dětí ven, zůstává otevřená jen jedna místnost

Nábytek ve třídě

nábytek ve třídě je během dne uspořádán tak, aby všechny děti viděly na tabuli (půlkruh, stolečky pro skupinky v půlkruhu…)

Vaky

pobyt na vaku při hodině jen v případě, že se jedná o mimořádnou potřebu dítěte a proběhla domluva s průvodcem

(nepoužívané vaky jsou v odpočinkové části třídy)

Úklid tříd

dbáme na úklid třídy – po hodině by měla být třída použitelná pro další výuku, před obědem se poklízí celá místnost a rovná nábytek a pytle

Koloběžky, jiné dopravní prostředky a chodba

po chodbě se chodí pomalu, jezdit na koloběžce nebo jiném prostředku je zakázáno

Na zahradě

zakazuje se šermovat s klacky, lámat rostliny, vstupovat na “silnici”, opouštět skupinu do již nepřehledné vzdálenosti

Certifikáty

vstup do kuchyňky je možný pouze s certifikátem

* Kodex je pravidelně aktualizován na základě usnesení školního shromáždění, které se koná vždy v úterý odpoledne. Zápis pak provádí děti naší školy.

DOD – Dny otevřených dveří

5. 11. a 10. 12. 2020 vám otevřeme školu.
Chcete vidět, jak naše škola žije, povídat si o ní s dětmi, najít si v rozvrhu třeba hodinu matematiky hejného metodou a zůčastnit se jí? Př..

Kontakt