Rada rodičů

Rada rodičů

– Rada je neformální skupina aktivních rodičů a funguje jako komunikační platforma s cílem ujednotit a usnadnit komunikaci mezi rodiči a školou

– Rada dává obecné podněty ke kvalitě a zlepšení fungování školy – jejich zpracování, rozhodnutí zda vůbec, použití nástrojů, metodik apod. je plně v gesci školy

– Rada sdílí informace mezi sebou, dalšími ScioŠkolami a jednotně komunikuje s vedením školy

– Rada rodičů se setkává jednou měsíčně s vedením školy, kde řeší témata předem uvedená ve sdíleném dokumentu, kam mohou dávat vstupy všichni rodiče

– Zápis z jednání s vedením školy je pak uveden tamtéž

– Rada nenahrazuje přímou komunikaci mezi rodiči a školou tzn. kdo potřebuje pružně komunikovat s vedením či původci, obrací se přímo na dotyčnou osobu.

– Zapojení do činnosti rady je dobrovolné a zájemci o aktivní zapojení můžou napsat na sciopha9-rada@googlegroups.com

Informace

Vážení rodiče, jak asi víte ze sdělovacích prostředků, vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zárove..

Kontakt