Řád školního shromáždění

* Schválený 25. 10. 2016

Principy shromáždění

 • shromáždění se smí účastnit každý ze školy
 • shromáždění je dobrovolné
 • první shromáždění v měsíci je povinné pro celou školu
 • rozhodnutí shromáždění automaticky platí pro celou školu a jsou závazná

Pravidla shromáždění

 1. Když chci, aby se moje téma projednávalo na shromáždění, musím ho napsat na papír, který je vyvěšený na info stěně.
 2. Aby se mohl projednat návrh z papíru, musí být na shromáždění jeho navrhovatel nebo jeho zástupce.
 3. Na každém shromáždění jsou tyto role:
  1. předsedající = řídí shromáždění,
  2. zapisovatel = pořizuje zápis ze shromáždění a zařizuje jeho zveřejnění (info stěna),
  3. skrutátor = sčítá hlasy.
 4. Role na shromáždění jsou podmíněny ziskem certifikátu od kruhu shromáždění.
 5. Kandidovat do rolí smí děti až od páté třídy. U čvrťáků, kteří splní certifikát, lze udělat výjimku.
 6. Při hlasování rozhoduje většina přítomných.

Informace k lyžáku

Dokument s bližšími informacemi ke stažení: zde

Dokument pro vyplnění “Bezinfekčnost”

Dokument pro vyplnění  “Posudek ke zdravotní způsobilosti dítěte”

 

Kontakt