Řád školního shromáždění

* Schválený 25. 10. 2016

Principy shromáždění

 • shromáždění se smí účastnit každý ze školy
 • shromáždění je dobrovolné
 • první shromáždění v měsíci je povinné pro celou školu
 • rozhodnutí shromáždění automaticky platí pro celou školu a jsou závazná

Pravidla shromáždění

 1. Když chci, aby se moje téma projednávalo na shromáždění, musím ho napsat na papír, který bude vyvěšený na info stěně.
 2. Aby se mohl projednat návrh z papíru, musí být na shromáždění jeho navrhovatel nebo jeho zástupce.
 3. Na každém shromáždění jsou tyto role:
  1. předsedající = řídí shromáždění,
  2. zapisovatel = pořizuje zápis ze shromáždění a zařizuje jeho zveřejnění (info stěna),
  3. skrutátor = sčítá hlasy.
 4. Role na shromáždění jsou podmíněny ziskem certifikátu od kruhu shromáždění.
 5. Kandidovat do rolí smí děti až od páté třídy. U čvrťáků, kteří splní certifikát, lze udělat výjimku.
 6. Při hlasování rozhoduje většina přítomných.
Aktuality

Zápisky z Vrátu

Dne 25.9. jsme vyrazili se školou z hlavního nádraží. Odtud jsme jeli vlakem do Malé Skály. Odtamtud jsme šli 3 km na chatu do Vrátu. Po cestě jsme se zastavili na Suchých skalách a tam js..

Zajímá Vás, jaká je ScioŠkola? Využijte možnosti, aby vaše dítě strávilo ve ScioŠkole den na zkoušku. Tak může zjistit, jaké je chodit do školy, kam se bude těšit a kde ho bude učení bavit.
Školy bez známek, se zpětnou vazbou, s individuální přístupem, kde pracujeme s vnitřní motivací.
Stačí vyplnit registrační formulář a se školou se dohodnete na konkrétním termínu.
... Zobrazit víceZobrazit méně

Zkuste si ScioŠkolu

October 24, 2017, 8:30am - November 3, 2017, 6:00am

Zajímá Vás, jaká je ScioŠkola? Využijte možnosti, aby vaše dítě strávilo ve ScioŠkole den na zkoušku. Tak může zjistit, jaké je chodit do školy, kam se bude těšit a kde ho bude uče...

Kontakt

Mapa