Výuka, SVS, kroužky

Jak vypadá den ve ScioŠkole

Z hlediska rozdělení jednotlivých časových bloků si budou dny velice podobné. Po ranním setkání v koleji budou následovat zhruba dvě hodiny strukturované výuky, zbytek času před obědem, případně i po něm, bude vyhrazen prostoru pro svobodnou činnost a odpoledne bude naplněné různými kroužky a aktivitami v klubu. Obsah jednotlivých bloků se bude lišit zejména podle rozložení odpovědnosti za učení mezi děti a průvodce.


Výuka

Během výuky budou děti chodit na lekce češtiny, angličtiny a matematiky, kde za proces, obsah i cíle učení odpovídají v první řadě průvodci. Lekce budou probíhat podle předem stanoveného časového rozvrhu a metodického schématu. Obojí se však přizpůsobí potřebám dětí v jednotlivých věkových úrovních (1.–3., 4.–5. a 6.–7. třída), které rozdělíme do dvou až tří skupin a vytvoříme pro ně adekvátní výukové prostředí.

SVS (Svět v souvislostech)

Zhruba polovinu času tvoří v naší škole blok, který na rozdíl od výuky není strukturovaný časově, prostorově ani skupinově. Říkáme mu zatím „prostory“, neboť se jednoduše řečeno bude jednat o prostor pro svobodnou činnost, kdy je možné dělat a učit se prakticky cokoliv: tvořit, poznávat, diskutovat nebo se naopak na chvíli zastavit a přemýšlet. Odpovědnost za učení při SVS by měly postupně přebírat děti, základním smyslem SVS je totiž získat studijní autonomii: naučit se učit, samostatně a efektivně.

Dobře naložit s volnou chvílí, aby zůstala opravdu volná a ne prázdná, to není jen tak, a právě od toho jsou ve škole průvodci, kteří budou dětem pomáhat reflektovat proces učení, podporovat je při plánování a realizaci projektů a zvláště ze začátku jim i nabízet spoustu možností a cest, kterými se děti mohou vydat. Jednou z takových možností je plnění individuálních i skupinových „výzev“ z různých oblastí (např. přírodovědné, společenskovědní, umělecké, komunikační nebo třeba etické), v nichž budou děti rozvíjet své dovednosti. Výzvy nejsou pouhé úkoly, ale korespondují se zónou nejbližšího rozvoje dětí, a podle možností a potřeb každého tak mohou nabývat různých obtížností a forem.

Kromě práce na výzvách se lze zúčastňovat různých vypisovaných workshopů, scházet se v kruzích (skupinách zodpovídajících za určité aktivity a část vybavení školy – dílna, knihovna, shromáždění, kuchyňka, výtvarka a další), naučit něco zajímavého ostatní děti, kdykoliv cokoliv konzultovat s průvodci nebo třeba pracovat na vlastním dlouhodobém projektu.

Přestože nikomu nebude předem pevně určeno, co má dělat, je důležité, aby tento čas každý trávil aktivně a odpovědně, tj. s rozmyslem a respektem vůči činnosti ostatních.

Kroužky

Během odpoledního bloku už odpovědnost za proces učení nehraje stěžejní roli. Činnosti v klubu nebo v kroužcích mají především přinášet radost a celkově dobrý pocit a příliš nezáleží na tom, jakým způsobem se takový pocit získá: někdo ho získá třeba sportem, někdo zase odpočinkem s knihou v ruce. Proto vytváříme prostředí natolik rozmanité, aby zde svou radost nalezl každý.

Průvodci, který je garantem dané odpolední aktivity, potvrďte váš zájem. Kontaktní e-mail naleznete v sekci Náš tým.

Rozpis týdenní nabídky:

Aktuality

Zápisky z Vrátu

Dne 25.9. jsme vyrazili se školou z hlavního nádraží. Odtud jsme jeli vlakem do Malé Skály. Odtamtud jsme šli 3 km na chatu do Vrátu. Po cestě jsme se zastavili na Suchých skalách a tam js..

Zajímá Vás, jaká je ScioŠkola? Využijte možnosti, aby vaše dítě strávilo ve ScioŠkole den na zkoušku. Tak může zjistit, jaké je chodit do školy, kam se bude těšit a kde ho bude učení bavit.
Školy bez známek, se zpětnou vazbou, s individuální přístupem, kde pracujeme s vnitřní motivací.
Stačí vyplnit registrační formulář a se školou se dohodnete na konkrétním termínu.
... Zobrazit víceZobrazit méně

Zkuste si ScioŠkolu

October 24, 2017, 8:30am - November 3, 2017, 6:00am

Zajímá Vás, jaká je ScioŠkola? Využijte možnosti, aby vaše dítě strávilo ve ScioŠkole den na zkoušku. Tak může zjistit, jaké je chodit do školy, kam se bude těšit a kde ho bude uče...

Kontakt

Mapa