Výuka, SVS, kroužky

Jak vypadá den ve ScioŠkole

Z hlediska rozdělení jednotlivých časových bloků jsou si dny velice podobné. Po ranním setkání v koleji následují hodiny strukturované výuky a SVS. Odpoledne je naplněné různými kroužky a aktivitami v klubu. Obsah jednotlivých bloků se liší zejména podle rozložení odpovědnosti za učení mezi děti a průvodce.


Výuka

Během výuky děti chodí na hodiny češtiny, angličtiny a matematiky, kde za proces, obsah i cíle učení odpovídají v první řadě průvodci. Výuka probíhá podle předem stanoveného časového rozvrhu a metodického schématu. Obojí se však přizpůsobuje potřebám dětí v jednotlivých věkových úrovních (1.–2., 3.–4., 5.–6. a 7.–8. třída), které vždy dělíme do dvou až tří skupin a vytváříme pro ně adekvátní výukové prostředí.

SVS (Svět v souvislostech)

Zhruba polovinu času tvoří v naší škole blok, který na rozdíl od výuky není tak striktně strukturovaný časově, prostorově ani skupinově. Jedná o prostor pro svobodnou činnost, kdy je možné dělat a učit se prakticky cokoliv: tvořit, poznávat, diskutovat nebo se naopak na chvíli zastavit a přemýšlet. Odpovědnost za učení při SVS by měly postupně přebírat děti, základním smyslem SVS je totiž získat studijní autonomii: naučit se učit, samostatně a efektivně. K úplné samostatnosti je však dlouhá cesta, a proto i v rámci SVS probíhají některé hodiny formou výuky zaměřené především na získání potřebných nástrojů – schopností, dovedností, kompetencí – jež proces postupného získávání samostatnosti v učení teprve podmiňují.

Dobře naložit s volnou chvílí, aby zůstala opravdu volná a ne prázdná, to není jen tak, a právě od toho jsou ve škole průvodci, kteří dětem pomáhají reflektovat proces učení, podporují je při plánování a realizaci projektů a zvláště nabízejí jim spoustu možností a cest, kterými se děti mohou vydat. Jednou z takových možností je plnění individuálních i skupinových „výzev“ z různých oblastí (např. přírodovědné, společenskovědní, umělecké, komunikační nebo třeba etické). Výzvy nejsou pouhé úkoly, ale korespondují se zónou nejbližšího rozvoje dětí, a podle možností a potřeb každého tak mohou nabývat různých obtížností a forem.

Kromě práce na výzvách se lze zúčastňovat různých vypisovaných workshopů, scházet se v kruzích (skupinách zodpovídajících za určité aktivity a část vybavení školy – dílna, knihovna, shromáždění, kuchyňka, výtvarka a další), naučit něco zajímavého ostatní děti, kdykoliv cokoliv konzultovat s průvodci nebo třeba pracovat na vlastním dlouhodobém projektu.

I v těch chvílích, kdy nikomu není předem pevně určeno, co má dělat, je důležité, aby tento čas každý trávil aktivně a odpovědně, tj. s rozmyslem a respektem vůči činnosti ostatních.

Kroužky

Během odpoledního bloku už odpovědnost za proces učení nehraje stěžejní roli. Činnosti v klubu nebo v kroužcích mají především přinášet radost a celkově dobrý pocit a příliš nezáleží na tom, jakým způsobem se takový pocit získá: někdo ho získá třeba sportem, někdo zase odpočinkem s knihou v ruce. Proto vytváříme prostředí natolik rozmanité, aby zde svou radost nalezl každý.

Rozpis týdenní nabídky:

Aktuality

Ze setkání s rodiči 17. 1.

Sdílíme prezentaci ze SETKÁNÍ s rodiči 17. LEDNA 2018.

Jednou z možných lokalit pro novou ScioŠkolu je i Brandýs nad Labem. Chcete ScioŠkolu v Brandýse? Uvažujete o dojíždění do ScioŠkoly z Prahy do Brandýsa? Přijďte na besedu s Ondřejem Štefflem 6. 2. 2018. ... Zobrazit víceZobrazit méně

Beseda o ScioŠkole s Ondřejem Štefflem

February 6, 2018, 6:30pm - February 6, 2018, 1:30pm

Všechny zájemce a podporovatele ScioŠkoly v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi zveme na BESEDU se zakladatelem ScioŠkol, Ondřejem Štefflem. Pokud vás tento koncept vzdělávání zaujal, ...

Kontakt

Mapa