Výuka a kroužky

Jak vypadá den v naší ScioŠkole

Z hlediska rozdělení jednotlivých časových bloků jsou si dny velice podobné. Po ranním setkání v koleji následují hodiny strukturované výuky a SVS. Odpoledne je naplněné různými kroužky a aktivitami v klubu. Obsah jednotlivých bloků se liší zejména podle rozložení odpovědnosti za učení mezi děti a průvodce.


Výuka

Během výuky děti chodí na hodiny češtiny, angličtiny a matematiky, kde za proces, obsah i cíle učení odpovídají v první řadě průvodci. Výuka probíhá podle předem stanoveného časového rozvrhu a metodického schématu. Obojí se však přizpůsobuje potřebám dětí v jednotlivých věkových úrovních (1., 2.- 3., 4.- 5., 6.-7., 8.- 9. třída), které dělíme do dvou až tří skupin a vytváříme pro ně adekvátní výukové prostředí.

SVS (Svět v souvislostech)

Zhruba polovinu času tvoří v naší škole blok, který na rozdíl od výuky není tak striktně strukturovaný časově, prostorově ani skupinově. Jedná o prostor pro svobodnou činnost, kdy je možné dělat a učit se prakticky cokoliv: tvořit, poznávat, diskutovat nebo se naopak na chvíli zastavit a přemýšlet. Odpovědnost za učení při SVS by měly postupně přebírat děti, základním smyslem SVS je totiž získat studijní autonomii: naučit se učit, samostatně a efektivně. K úplné samostatnosti je však dlouhá cesta, a proto i v rámci SVS probíhají některé hodiny formou výuky zaměřené především na získání potřebných nástrojů – schopností, dovedností, kompetencí – jež proces postupného získávání samostatnosti v učení teprve podmiňují.

Dobře naložit s volnou chvílí, aby zůstala opravdu volná a ne prázdná, to není jen tak, a právě od toho jsou ve škole průvodci, kteří dětem pomáhají reflektovat proces učení, podporují je při plánování a realizaci projektů a zvláště nabízejí jim spoustu možností a cest, kterými se děti mohou vydat. Jednou z takových možností je plnění individuálních i skupinových „výzev“ z různých oblastí (např. přírodovědné, společenskovědní, umělecké, komunikační nebo třeba etické). Výzvy nejsou pouhé úkoly, ale korespondují se zónou nejbližšího rozvoje dětí, a podle možností a potřeb každého tak mohou nabývat různých obtížností a forem.

Kromě práce na výzvách se lze zúčastňovat různých vypisovaných workshopů, scházet se v kruzích (skupinách zodpovídajících za určité aktivity a část vybavení školy – dílna, knihovna, shromáždění, kuchyňka, výtvarka a další), naučit něco zajímavého ostatní děti, kdykoliv cokoliv konzultovat s průvodci nebo třeba pracovat na vlastním dlouhodobém projektu.

I v těch chvílích, kdy nikomu není předem pevně určeno, co má dělat, je důležité, aby tento čas každý trávil aktivně a odpovědně, tj. s rozmyslem a respektem vůči činnosti ostatních.

Kroužky

Během odpoledního bloku už odpovědnost za proces učení nehraje stěžejní roli. Činnosti v klubu nebo v kroužcích mají především přinášet radost a celkově dobrý pocit a příliš nezáleží na tom, jakým způsobem se takový pocit získá: někdo ho získá třeba sportem, někdo zase odpočinkem s knihou v ruce. Proto vytváříme prostředí natolik rozmanité, aby si každý našel to své.

Aktuální nabídka jednotlivých kroužků:

Přihlášky do kroužků pro 2. pololetí 2019/2020

Informace

Vážení rodiče, jak asi víte ze sdělovacích prostředků, vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zárove..

Kontakt