Mapa školy

Data z anonymního dotazníkového šetření Mapa školy

12. 5. 2021| ScioŠkola Praha 9

Výsledky letošní Mapy školy (každoročního velkého dotazníkového šetření, které slouží jako zpětná vazba dětí, rodičů a průvodců k fungování naší ScioŠkoly) jsou již zpracovány. Můžete si je číst v podobě souhrnné zprávy. Jsme moc rádi, že hodnocení je velmi pozitivní a ukazuje na spokojenost dětí i rodičů s fungováním školy, její atmosférou, sociálním klimatem, bezpečím i systémem vzdělávání. Současně vnímáme, že stále existuje prostor pro to být lepší. Chceme ho postupně zaplňovat. Plánujeme příští školní rok, debatujeme o tom, co dělat trochu jinak, co funguje, co méně. Mapa školy a odpovědi v ní jsou pro nás opravdu cenným zdrojem informací a zpětné vazby.